Машинно видео

Автоматична машина за насочване и изкормване на риби с висока доходност

Машина за зашиване на кутии за напитки 250 кутии в минута

Машина за пълнене и зашиване

Газирана консервна линия (20000CPM)

Консервирана линия за производство на риба скумрия